Είμαστε όλοι αυτοί που ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο.Είμαστε αυτοί που πιστεύουν ότι ένα καλύτερο αύριο είναι ακόμα εφικτό. Άνθρωποι με κοινά οράματα και ευαισθησίες, ενώσαμε τις φωνές μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που απειλεί τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση. Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι επιβαρύνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ευθύνεται εξ' ολοκλήρου για την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη 

1/6

Επικοινωνία

panouchosgiorgos@gmail.com

© 2019 by PANOUCHOS GIORGOS